Biroul Autorizare Construire face parte din Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, este subordonat arhitectului-şef, este condus de un şef birou şi asigură:

– Înregistrarea şi verificarea documentaţiilor tehnice depuse;

– Întocmirea şi eliberarea autorizaţiilor de construire, pentru construcţii provizorii şi definitive;

– Extinderi şi modernizări ale acestora, solicitate de agenţii economici de stat şi privaţi, persoane fizice şi juridice, pe terenuri proprietate sau aflate în administrarea Consiliului Local;

– Racordarea la instalațiile de utilitate publică.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.7.1 art. 26.