POLIȚIA LOCALĂ BÂRLAD a fost înființată în baza Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 a poliției locale, este organizată și funcționează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică.

 Poliţia Locală Bârlad exercită atribuţii privind apărarea drepturilor

şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

  1. a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
  2. b) circulaţia pe drumurile publice;
  3. c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
  4. d) protecţia mediului;
  5. e) activitatea comercială;
  6. f) evidenţa persoanelor;
  7. g) alte domenii stabilite prin lege.

           Poliţia locală este organizată pe compartimente funcţionale, la nivel de servicii, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

            Conducerea  Poliței Locale Bârlad este realizată de un director executiv,  care isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului. Atribuțiile acestuia sunt enumerate la art. 15 din  HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

         Bugetul poliţiei locale se stabileşte conform reglementărilor în vigoare şi se aprobă prin

hotărâre a autorităţii deliberative, la propunerea primarului municipiului Bârlad.

 

 

CONTACT:

Adresa: Poliţia Locală Bârlad, Str. Cpt. Grigore Ignat, nr. 61.

Telelefon: 0335 408 707, 0335 408 708

Fax: 0235 416 111

E-mail: polbarlad@gmail.com

https://www.facebook.com/polbarlad

 

Activități ale Poliției Locale Bârlad
Activități ale Poliției Locale Bârlad
Activități ale Poliției Locale Bârlad
Activități ale Poliției Locale Bârlad
Activități ale Poliției Locale Bârlad
Activități ale Poliției Locale Bârlad
Prezentare Poliția Locală Bârlad
Prezentare Poliția Locală Bârlad
Prezentare Poliția Locală Bârlad
Prezentare Poliția Locală Bârlad
Prezentare Poliția Locală Bârlad
Prezentare Poliția Locală Bârlad
Prezentare Poliția Locală Bârlad
Prezentare Poliția Locală Bârlad
Prezentare Poliția Locală Bârlad
Prezentare Poliția Locală Bârlad
Previous
Next