Acte necesare inregistrarii vehiculelor neinmatriculabile

DOCUMENTAȚIE ELIBERARE AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT

# Pentru Fișier Word
169 CERERE pentru acordarea autorizaţiei TAXI
170 CERERE pentru acordarea autorizaţiei de transport public de persoane in regim de taxi
171 CERERE pentru modificarea autorizaţiilor taxi cu numerele
172 CERERE pentru prelungirea autorizaţiei TAXI
173 CERERE pentru renuntarea la autorizaţia TAXI
174 CERERE pentru radiere motoscuter Descarcă
175 CERERE
176 CERERE pentru inlocuirea autoturismului corespunzator autorizaţiei taxi
177 CERERE pentru inregistrare motoscuter Descarcă
178 CERERE pentru suspendarea autorizaţiei taxi
179 CERERE pentru vizarea anuala a autorizaţiei taxi
180 CERERE pentru vizarea anuala a autorizaţiei de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare
181 CERERE pentru vizarea autorizaţiei pentru efectuare transport public in regim de taxi
Pentru