CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR „GEORGE TUTOVEANU"

Previous
Next

A fost înfiinţată în 1971. Principalele activităţi ale Casei de Cultură sunt: spectacole în turneu pentru copii şi adulţi, spectacole folclorice, spectacole caritabile, spectacole ale elevilor din şcoli, lansări de carte, expoziţii de artă plastică realizate de elevi şi profesori din municipiul Bârlad.

În cadrul instituției funcționează Cenaclurile literare „Alexandru Vlahuţă”, al Casei de Cultură a Sindicatelor şi „Aripi tinere”, al Liceului „Mihai Eminescu”, conduse de scriitorul-poet Simion Bogdănescu. Se întrunesc cel puţin o dată pe lună (de două ori în perioada anului şcolar) la biblioteca instituţiei.

Biblioteca de la Casa de Cultură, care deține aproape 40.000 de volume, organizează diferite activităţi specifice, cu prilejul aniversărilor unor personalităţi, al unor evenimente din viaţa ţării, micro-spectacole, recitaluri de poezie, expoziţii de carte, lansări de carte etc.

Anual, în sala de specacole se desfășoară Festivalul de dans „Ritmurile Tinereţii”, aflat la a XX-a ediţie în 2020. Își mai desfășoară activitatea și o trupă de teatru pentru copii (care a pus în scenă 11 piese), dar și cercuri de pictură, muzică, dans, karate.

De 28 de ani, Casa de Cultură găzduieşte Ansamblul folcloric BALADA, înfiinţat în anul 1974, existând o colaborare specială, acesta fiind prezent, atât în cadrul unor spectacole pe scena Casei de Cultură, cât şi la manifestările organizate în centrul municipiului Bârlad de către Primăria şi Consiliul Local Municipal. Formaţii, interpreţi şi artişti plastici de la Casa de Cultură sunt prezenţi la diferite evenimente culturale naţionale, cum a fost Festivalului Naţional  “De dragoste, de neam, de ţară”, iniţiat de Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România.