CINEMATOGRAFUL "VICTORIA"

Cinematograful Victoria a fost construit în anul 1965, iar singurele intervenţii la clădire au fost reparaţiile curente. Astfel, starea înaintată de degradare în care a ajuns clădirea, nefuncţionabilă destinaţiei în ultimii 15 ani, a impus necesitatea demarării procesului de reabilitare a imobilului şi crearea de spaţii pentru servicii cum ar fi: sală mare de cinema cu proiecţii 2D, sală mica de cinema cu proiecţii 3D, spaţiu expoziţional şi alte funcţiuni conexe destinaţiei de cinematograf modern.
Lucrările executate la Cinematograful Victoria au constat în: reabilitarea , refuncţionalizarea şi modernizarea unei suprafeţe construite de 696,80 mp, dotarea cu echipamente specifice cu respectarea celor mai noi standarde tehnice în vigoare, precum şi dezvoltarea de noi servicii şi creşterea calităţii serviciilor oferite. Au fost efectuate reparaţii la tencuieli şi zugrăveli exterioare şi interioare, schimbarea pardoselilor, placarea pereţilor cu faianţă, realizarea de noi compartimentări în funcţie de cerinţele actuale, schimbarea instalaţiei termice, a instalaţiei de canalizare, a instalaţiei de apă caldă şi de apă rece, înlocuirea instalaţiei de iluminat. În ceea ce priveşte dotarea, a fost achiziţionat echipamentul de specialitate şi mobilierul adecvat cerinţelor impuse.
Lucrările de reabilitare au durat 24 luni şi s-au ridicat la valoarea de 3.753.182,69 lei.
Valoarea totală a obiectivului de investiţii a fost de 4.633.441,22 lei, iar finanţarea a fost asigurată prin contractarea unui credit de către Direcţia pentru Administrarea Pieţelor, Parcărilor şi Cimitirelor Bârlad şi garantat de către Consiliul Local Municipal Bârlad.

Bârlad – în rândul orașelor din țară în care funcționează un cinematograf digital dotat cu tehnologie Sony 4K + 3D sistem Real D.

Previous slide
Next slide

Adresa: Bulevardul Republicii, nr. 250, loc. Bârlad, jud. Vaslui

Telefon: 0372 716 856

E-mail: info.bd@cityplex.ro