Proiect finanţat în cadrul Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, Programul energetic în România

Valoarea totală a investiției: 7.224.405,33lei

Proiect — Innovation Norway
Comunicat de presă
Comunicat de presă_en

Comunicat încheiere proiect Bârlad

Prezentare site Bârlad

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

Dezvoltarea Capacității Administrative a Municipiului Bârlad

Proiectul Dezvoltarea Capacității Administrative a Municipiului Bârlad a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Valoarea totală a proiectului: 3.143.694,00 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 3.080,820,12 lei
Data începerii proiectului: 03.12.2018
Data finalizării proiectului: 02.12.2021

544 126155 Rezultat implementare proiect

Descriere proiect

Metodologia de Ierarhizare

Proiect — cod SIPOCA 544
Proiect — cod MySMIS 126155
Comunicat de presă — inițiere proiect
Comunicat de presă — finalizare proiect

Străzi: Deal II, Ţuguiata II, Bariera Puiesti, Complex Şcolar, Trestiana, extindere Cartier Complex Şcolar

 
 
 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă modernizarea/reabilitarea unor străzi din Municipiul Bârlad, grupate în şase cartiere, după cum urmează: Deal II, Ţuguiata II, Bariera Puieşti, Complex Şcolar, Trestiana, Extindere Cartier Complex Şcolar din Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui. Astfel, acestea vor ajunge la parametrii tehnici corespunzători, pentru a prelua valorile de trafic din ce în ce mai mari.

Suprafaţa totală de teren supusă activităţii de modernizare/reabilitare străzi este de 266 457 mp, din care: carosabil – 157 684 mp; trotuare – 51 220 mp; zone verzi – 52 370 mp; piste ciclişti – 5 183 mp.

Proiectul este realizat cu fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului: 70.635.338,84 RON, din care contribuţia Municipiului Bârladeste de 7.056.164,08 RON, diferenţa fiind suportată de Uniunea Europeană şi Guvernul României.

Împădurirea terenurilor agricole degradate din perimetrul de ameliorare <br> Coastă Baraj Râpa-Albastră

 

Obiectul investiţiei vizează împădurirea terenurilor agricole degradate cu finanţare nerambursabilă din Fondul de Mediu constituit în perimetrul de ameliorare “Coastă Baraj-Râpa Albastră”, judeţul Vaslui.

Scopul proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, în urma executării lucrărilor de împăduriri propuse se vor introduce în fondul forestier naţional 110,73 ha suprafaţă totală (suprafaţa efectivă de împădurit – 110,49 ha).

Valoarea totală a investiţiei este de 3.180.367 RON din care fonduri nerambursabile de la Administraţia Fondului pentru Mediu 2.544.293 RON reprezentând 80% şi fonduri de la bugetul local al Municipiului Bârlad: 636.073 RON reprezentând 20%.