Protopopiatul Bârlad

Protopopiatul Bârlad

Biserica „DOMNEASCA”

Preoți parohi: Ștefănică Teofil – Domneasca I

Agape Daniel – Domneasca II

Cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost construită pe timpul lui Ştefan Cel Mare, refăcută de domnul Moldovei, Vasile Lupu, la 1636. Se află pe str. Republicii, nr. 192. Are în evidenţă 1.350 de enoriaşi.

Biserica „SF. ÎNVIERE ȘI SF. ECATERINA”

Preot paroh: Giușcă Petru

Lucrările de construire au demarat în 2000, biserica fiind sfinţită în 2012, având ctitor principal pe Constantin Constantinescu. Se află pe str. Republicii nr. 300. Are în evidenţă 2.550 de enoriaşi.

Previous slide
Next slide

Biserica „SF. ILIE”

Preot paroh: Lăiu Vasile

Este cunoscută drept biserica breslei blănarilor şi a fost construită în secolul XVIII, din lemn. În forma arhitecturală actuală a fost reclădită după planurile arhitectului oraşului Lorentz, modelul fiind similar bisericii catedrale din Bolgrad. Se află pe str. Paloda, nr. 14 . Are în evidenţă 1.150 de enoriaşi.

Biserica „SF. DUMITRU”

Preot paroh: Acostioaie Răzvan

A fost construită în 1692 şi refăcută în 1747. În 1850, biserica a ars împreună cu 2.500 de case, iar în anii 1864 şi 1888 a fost afectată de cutremure încât a necesitat reparaţii care s-au executat între anii 1894-1896. Se află pe str. Vasile Lupu, nr. 1. Are în evidenţă 1.300 de enoriaşi.

Biserica „SF. MINA”

Preoți parohi: Marin Constantin Iustin – „Sf. Mina” I

Marin Constantin Iustin – suplinitor „Sf. Mina” II

A fost clădită de preotul Teodosie cu ajutorul credincioşilor pe locul dat la 1829 de Ion Manoli şi soţia sa. S-a impus reconstruirea ei, în 1855-1856 de preotul Ioan Ghinea. Se află pe str. Suceava, nr. 2. Are în evidenţă 1.800 de enoriaşi.

Biserica „SF. SPIRIDON"

Preoți parohi: Doltu Duca Dănuț – „Sf. Spiridon” I

Nistor Marius Constantin – „Sf. Spiridon” II

Ciobanu Sandu – „Sf. Spiridon” III  

A fost construită la începutul sec. XIX, reclădită de Safta Sturza spătăreasa şi paharnicul Gheorghe Oprişan, 1822-1825. În 1965 preotul paroh Iorgu Codreanu renovează biserica în exterior şi reface pictura în interior. Se află pe str. Vasile Pârvan, nr. 6. Are în evidenţă 4.997 de enoriaşi.

Biserica „VOVIDENIA"

Preot paroh: Chireac Florin

Este cunoscută drept biserica Ducăi sau Duculească şi a fost construită înainte de 1768. Dărmată de cutremurele din 1802, a fost reclădită în 1812 cu ajutorul credincioşilor. Este construită în stil arhitectural moldovenesc. Se află pe str. Ştefan cel Mare, nr. 1. Are în evidenţă 1.850 de enoriaşi.

Biserica „SF. IOAN"

Preot paroh: Stoian Eugen

Construită din lemn la 1812 de Ioan Mârzacu şi soţia sa. Arsă până la pământ în 1851, a fost reclădită pe zid în perioada 1852-1853. Alte reparaţii a necesitat în 1897 şi 1932-1933. Se află pe str. Sf. Ioan, nr. 1. Are în evidenţă 1.350 de enoriaşi.

Biserica „SF. ANDREI''

Preot paroh: Popovici Adrian

 
Edificiu aflat în construcție, tencuieli de finisare interio/exterior. Se află pe strada Emil Racoviță, nr. 2 și va deservi un număr de 1.9000 enoriași.

Biserica pe stil vechi
„NAȘTEREA MAICII DOMNULUI”

Preot paroh: Conduraru Nicolae

Este situate în cartierul Deal II, pe str. Mareşal Averescu, Nr. 1.  A fost construită în perioada 1994-2005 cu sprijinul exclusiv a celor 200 de familii de ortodocşi de rit vechi din Bârlad și comunele limitrofe.

Lucrările de construire au demarat în 1991, biserica fiind sfinţită în 2005. Se află pe str.  Mareșal Averescu, Nr, 1. Are în evidenţă 100 de familii.

Hram: Nașterea Maicii Domnului

Previous slide
Next slide

Biserica „SFINȚII VOIEVOZI"

Preot paroh: Căpriță Benoni

Situată acum pe str. Sf. Voievozi nr.1, aşezământul de cult a fost construit în 1806 din nuiele. A fost reconstruit din zid în 1840 prin contribuţia locuitorilor de către “arhitectonul” Ioan Sârbeschi. Biserica cu hramul „Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil” este aşezată pe colina cu tristă faimă altădată, când, se povesteşte că era loc de spânzurătoare a răufăcătorilor. A fost refăcută din temelii în anii 1836-1840. Reparaţii s-au mai făcut în anii: 1906, 1913, 1924, 1934, 1944, 1955, 1959, 1964 şi după 2010. În 2014 s-au făcut importante lucrări de înlocuire a acoperişului. Enoriași 970.

Preoți parohi: Cozma Laurențiu – „Sfinții Trei Ierarhi” I

Vîrlan Sorinel – „Sfinții Trei Ierarhi” II

Situată pe str. Str. Trei Ierarhi nr. 1, este cunoscută drept biserica Flăcăilor din mahalaua Bujoreni. Pentru prima oară biserica a fost construită din lemn, la începutul sec. al XIX-lea, reclădită din zid în perioada 1842-1843. Ctitorii sunt Vasile, Grigore, Ioan, Constantin şi Lupu, fiii lui Eremia Eşanu. În 1855 biserica a fost împodobită cu pictură. Reparaţii succesive au fost făcute în 1863, 1893 şi 1940. După cutremurul din 1977 părintele Ioan Stoica a făcut o amplă consolidare. În perioada 1999-2004 s-au făcut ample lucrări de reconsolidare, iar pictura a fost refăcută în totalitate. Enoriași 2.230.

Biserica
„SFINȚII TREI IERARHI"

415042881_2906309869525949_6357162839632675752_n

Biserica
„SF. GHEORGHE"

Preot paroh: Țapu Adrian

Situată pe Str. Popa Şapcă, nr. 9, este cunoscută drept biserica breslei abăgerilor, fiind construită la sfârşitul sec. al XVIII-lea. A fost reclădită la începutul sec. al XIX-lea. La 1817 biserica a fost rezidită. În 1986 au fost realizate lucrări de restaurare. În perioada 2013-2014 s-au realizat lucrări de înlocuire a acoperişului.

Între anii 2019- 2023 biserica a fost reabilitată cu fonduri europene în întregime:
Subzidire și consolidare interioară și exterioară, acoperișul refăcut tablă din piatră, turlele refăcute din cărămidă, pridvorul refăcut din temelii cu intrarea schimbată N-V, tâmplărie geamuri și uși din lemn de stejar, pardoseală din piatră, instalație electrică și termică nouă. Actualmente, biserica este pregătită pentru pictura „fresco”.

https://parohia-sfantulgheorghe.ro/

https://www.facebook.com/parohiasfantulgheorghebarlad

Biserica ,,SFÂNTUL NICOLAE ȘI TEODOR''

Preot paroh: Constantinescu Gică

Este o construcție care a fost finalizată în anul 2019, este amplasată pe strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 26 și are înregistrați 1.030 de enoriași.

Biserica ,,SFÂNTUL STELIAN''

Preot paroh: Mirciu Valeriu

A fost edificată în primii ani ai sec. XX (1912), în incinta Şcolii Profesionale de Fete „Neculai Roşca Codreanu”. Clădirea, aflată încă în proces de restaurare, este situată pe Bulevardul Epureanu, nr. 19 și are în evidențe un număr de 600 de enoriași.

Biserica
„SFÂNTUL NICOLAE ȘI PANTELIMON''

Preot paroh: Căpriță Ciprian-Petru

Construcție începută în anul 1998 și finalizată în 2020. În prezent se lucrează la picturile de interior. Se află situată pe strada Dimitrie Cantemir, nr. 9 și are un număr de 350 de enoriași.

Biserica
,,SFINȚII ÎMPĂRAȚI
CONSTANTIN ȘI ELENA''

Preot paroh: Ungureanu Brânduș

Situată în incinta Cimitirului „Eternitatea”, pe strada Cerbului, nr. 10, biserica are în evidențe 1.200 de enoriași. A fost ridicată în anul 1984 iar în prezent se află în proces de restaurare.

Previous slide
Next slide

Capela
„NAȘTEREA MAICII DOMNULUI ȘI SF. NICOLAE”

Preot paroh: Batog Marian

Capela, ridicată în anul 2009, se află în imediata apropiere a Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman”, pe Bulevardul Epureanu, nr. 50 și are în prezent în evidențe un număr de 800 de enoriași. 

 

Capela ,,ÎNĂLȚAREA DOMNULUI"

Preot paroh: Moroianu Silviu

Capela actuala a fost ridicata în perioada 2008-2009, dar a fost sfintita în luna noiembrie, ziua 23, anul 2008. Are în evidențe un număr de 850 de enoriași.

Biserica catolică „SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, REGINA ROZARIULUI”

Str. Republicii, 11,
731226-Bârlad, jud. Vaslui
Tel.: 0335/230 487
E-mail: barlad@ercis.ro

Biserica creștină după Evanghelie ,,MARANATA''

Se află pe strada Islaz, nr. 79, iar momentan este închisă.

Biserica penticostală ,,AGAPE''

Pastor: Pavel Ralea
Prezbiter: Valentin Păiș
Diacon: Iancu Pavel

O Biserică Creștină, de orientare penticostală, care pune pe primul loc misiunea de a ajunge cu Sfânta Evanghelie la creștinii nepracticanți. Această biserică activează în Bârlad de aproximativ doi ani și are în prezent aproximativ 60 de enoriasi.

AdresăBulevardul Republicii, nr. 7, Bârlad, jud. Vaslui, 731000

Catedrala "Sf.Ap.Petru si Pavel" și "Sf. Ier.Grigorie Palama"-Bârlad

 Preot paroh Tacu Ciprian Aurelian

Adresa: Strada Frunzelor,nr.3

Telefon: 0725 245 188/ 0766 465 173

2.100 enoriasi

https://www.facebook.com/catedralabarlad