În conformitate cu art. 283 Cod Civil, există obligativitatea publicării căsătoriei pe pagina de internet a instituţiei.
În temeiul art. 285 Cod Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.
wdt_ID Denumire Data Document
3 Publicatie Casatorie 07-12-2021
4 Publicatie Casatorie 02-12-2021
5 Publicatie Casatorie 12-11-2021
6 Publicatie Casatorie 04-11-2021
7 Publicatie Casatorie 29-10-2021
8 Publicatie Casatorie 20-10-2021
9 Publicatie Casatorie 07-10-2021
10 Publicatie Casatorie 09-12-2021
11 Publicatie Casatorie 11-12-2021
12 Publicatie Casatorie 14-12-2021
Denumire