PREZENTARE „RUGBY CLUB BÂRLAD”

 

Bârladul are o tradiție enormă în nobilul sport cu balonul oval, clădind caractere, campioni și impunând respect național și internațional de zeci de ani. 

Înființat în anul 2007, Rugby Club Bârlad continuă tradiția începută din anul 1956 de formația „Constructorul” iar apoi de binecunoscuta „Rulmentul Bârlad”, câștigătoare a Cupei României în 1986 la seniori și în 1987 la tineret.

Continuând tradiția și respectându-și blazonul, noua echipă a „Rugby Club Bârlad” a devenit campioană a Diviziei Naționale de Seniori în anul 2016, iar în anii ulteriori a urcat pe podium, atât la rugby în 15, cât și la rugby în 7. Creator de caractere și de personalități, rugby-ul bârlădean continuă să formeze jucători care activează la toate nivelele, campioni ai României în Super-Ligă, jucători de lot național sau în campionate europene.

 Spațiul nu ne permite să enumerăm numele celor mai reprezentativi jucători, trebuind însă menționat numele lui Ovidiu Tonița, supranumit Autobuzul din Carpați de către presa sportivă franceză, jucător emblematic al Naționalei României, originar din Bârlad și fost jucător al formației noastre.

Ca o recunoaștere a tradiției bârladene în acest sport, Federația Română de Rugby a decernat în premieră absolută Bârladului titlul de „Oraș al Rugby-ului Românesc”, această importantă distincție fiind unică la nivel național, atât la nivelul acestei discipline cât, și la nivelul întregului sport românesc!

Previous
Next

În prezent, Rugby Club Bârlad dispune de o baza sportivă modernă, ca urmare a investițiilor susținute ale municipalității locale, care vor continua până la reabilitarea completă a Stadionului „Rulmentul”, pentru ca, în cele din urmă, să devină una dintre cele mai moderne din tară.
Cu 4 terenuri de rugby omologate pentru toate nivelurile competiționale din România, cu vestiare complet reabilitate, sală de forță, bazin de recuperare și saună, Stadionul „Rulmentul” poate susține în acest moment la cele mai înalte niveluri, atât pregătirea sportivilor, cât și partidele oficiale.

Ca urmare a acestor investiții puternice, Bârladul a putut găzdui, în 2019, în condiții ireproșabile Finalele Super-Ligii de Rugby a României.

Așadar, rugby-ul continuă să rămână sportul emblematic al Bârladului, furnizor de talente, de oameni excepționali din toate punctele de vedere, precum și sursă inepuizabilă de jucători de un nivel deosebit de tehnic și de moral!

CLUB SPORTIV DE DREPT PUBLIC “RUGBY CLUB BÂRLAD”
ADRESA: STR. 1 DECEMBRIE, nr. 21, Bârlad, jud. Vaslui – CLM Bârlad
(STR. REPUBLICII, nr. 319 – Stadionul „Rulmentul”)
C.I.F: 22307198
Telefon/Fax: 0235/471 009
E-mail: rugbyclubbarlad@yahoo.com

Organizare
DUMITRIU Bogdan – Director Executiv
DODOI Iulian – Inspector de specialitate
HARNAGEA Ion – Antrenor 

Art. 1 – Denumirea clubului sportiv este:
– Club Sportiv de drept public, „Rugby Club Barlad”numit RUGBY CLUB BARLAD;

Art. 2 – RUGBY CLUB BARLAD este o persoană juridică de drept public, organizată ca instituţie publică în subordinea Consiliului Local Municipal Barlad şi va funcţiona conform prevederilor Legii nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului, precum şi a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 3 – Sediul clubului va fi în Barlad, Str.1 Decembrie nr. 21, ap.33.

Art. 4 – Durata de funcţionare a Clubului Sportiv de drept public „Rugby Club Barlad” este nelimitată.

Art. 5 – (1) RUGBY CLUB BARLAD s-a infiintat ca urmare a hotararii Consiliului Local al Municipiului Barlad;
– (2)Scopul Clubului Sportiv este încurajarea, promovarea şi dezvoltarea sportului pentru toţi, precum şi sportul de performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea sportivilor la competiţii interne şi internaţionale pentru promovarea imaginii comunităţii locale.

Art. 6 – În vederea realizării scopului, Clubul Sportiv îşi propune următoarele obiective:
- asigurarea cadrului dezvoltării continue, precum şi a organizării şi funcţionării performante a sistemului local şi naţional de educaţie fizică şi sport;
- perfecţionarea şi dezvoltarea organizării şi funcţionării sistemului local de educaţie fizică şi sport;
- dezvoltarea sportului pentru toţi la nivel local, regional şi naţional;
- organizarea de activităţi sportive, menite, printr-o participare organizată sau independentă să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel;
- promovarea valenţelor educative ale sportului;
- iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a cetăţenilor la practicarea sportului;
- participarea la competiţiile sportive organizate de autorităţile administraţiei publice locale şi de stat;
- sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor sportive locale, zonale sau naţionale, pe ramuri de sport;
- asigurarea mijloacelor necesare pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi incadrarea lor în sistemul de educaţie şi deplină integrare socială şi profesională;
- valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei;
- dezvoltarea sportului de performanţă şi reprezentarea Municipiului Barlad la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale oficiale, în special la Campionatele Naţionale;
- creşterea contribuţiei bugetului local şi de stat, atragerea resurselor private, precum şi eficientizarea finanţării programelor sportive;
- modernizarea bazei materiale sportive existente, construirea unor baze sportive pentru agrement, construirea unor noi baze sportive, dotări, în scopul asigurării condiţiilor pentru pregătirea sportivilor şi pentru organizarea de competiţii locale, naţionale şi internaţionale oficiale;
- promovarea valenţelor cultural-educative ale sportului şi educaţiei fizice, a spiritului de toleranţă şi fair-play şi a luptei împotriva dopajului şi violenţei în sport;
- dezvoltarea relaţiilor şi schimburilor naţionale şi internaţionale în domeniul sportului şi educaţiei fizice;
- efectuare de transferuri sportive.

Art. 7 – Însemnele şi culorile clubului: emblema minicipiului Barlad, pe culori alb albastru cu inscriptia completa sau initialele R.C.BARLAD.

Art. 8 – Clubul Sportiv de drept public’Rugby Club Barlad” va practica următoarele ramuri de sport:
a) rugby