SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA, FILIALA BÂRLAD

Filiala din Bârlad a SȘIR este condusă de prof. dr. Oltea Rășcanu Gramaticu, personalitate marcantă a pedagogiei locale în domeniul istoric și autor al celor mai elocvente și complete volume de profil. Activitatea Filialei Bârlad este pe cât de încărcată, pe atât de frecventată de public. De la lansări de carte, colocvii, simpozioane și sesiuni de comunicări științifice de specialitate și până la conferințe de profil de anvergură, Filiala Bârlad a SȘIR este una dintre cele mai apreciate societăți culturale din domeniul istoric. Asta cu atât mai mult cu cât își desfășoară activitatea pe meleagurile natale ale Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, dar și într-o parte a țării plină de evenimente istorice de mare însemnătate națională.

Societatea de Științe Istorice din România (SȘIR) este o asociație profesională obștească, apolitică și independentă, al cărei scop este să stimuleze cercetarea științifică și didactică, să-și antreneze membrii în cercetarea istoriei locale, naționale și universale, să militeze pentru o atitudine corectă față de trecutul istoric și față de rolul acestei discipline în școală.

La nivel național, Organizația se adresează profesorilor de istorie, cercetătorilor, studenților și elevilor, și oricărei persoane interesate în domeniul științelor istorice.Înscrierea se face pe bază de cerere individuală, însoțită de recomandarea unui membru SȘIR. Cotizația anuală a fost fixată la 15 lei.

În prezent SȘIR are peste 1.200 de membri care activează în 35 de filiale. Potrivit unui contract de comodat semnat cu Universitatea din București, sediul SȘIR este la Facultatea de Istorie a Universității din București, Bd. Elisabeta 4-12, parter, sala 8.

SȘIR s-a constituit la 9 iunie 1949, mai întâi reunind istorici și filologi sub titulatura Societatea de Științe Istorice și Filologice, care funcționat astfel până în 1968, când cele două secțiuni s-au despărțit. Principalele activități în cei peste 60 de ani de existență au fost și sunt reuniunile științifice (sesiuni de comunicări, simpozioane), cursurile de vară (reformate în 1968) și publicarea revistei Studii și articole de istorie, cu apariție neîntreruptă din 1956. De-a lungul timpului SSIR a fost condusă de personalități ale științei istorice: academicienii Petru Constantinescu-Iași (1949-1977) și Ștefan Pascu (1977-1991) și profesorii universitari Nichita Adăniloaie (1991-1999), Ioan Scurtu (1999-2011) și Bogdan Murgescu (din 2011 și în prezent).

În anul 2009, Profesorul Nichita Adăniloaie a alcătuit și tipărit prima monografie care i-a fost consacrată. Lucrarea este în egală măsură reconstituire riguros întemeiată pe documente de arhivă, dar și memorialistică inspirată din experiența directă a autorului în cadrul SSIR.

Volumul cuprinde două capitole mari, unul consacrat conducerii centrale și deciziilor sale, celălalt referitor la activitatea filialelor.

Statutul Societății de Științe Istorice din România (SȘIR) – 2020

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA, FILIALA BÂRLAD

Activităţi ale Societăţii de Geografie din România, Filiala Bârlad

Dintre activităţile desfăşurate, în perioada 2015-2020:

*în anul 2015,

– susţinerea conferinţei „Un singur Pământ”, prof. Rîmboi Viorel şi prof. Oprea Cristina, în luna martie 2015, la Școala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad;
– organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu tema „Amenajarea spaţiului geografic”, unde invitat special a fost prof. univ. dr. ing. Ion Ioniţă, de la Univ. Al. I. Cuza Iaşi. Totodată în cadrul societăţii a fost lansată cartea Pierdut în Nepal şi Ladakh (prof. Cătălin Vrabie), la data de 16.05.2015, în cadrul Zilelor Culturale ale Bârladului;

-organizarea Simpozionului Regional „Biodiversitatea şi protecţia mediului în Moldova” cu tema „Conservarea biodiversităţii şi managementul ariilor protejate din judeţul Vaslui”, în data de 26.11.2015, împreună cu Academia Română, Filiala Iaşi, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui.

* în anul 2016

-sesiunea anuala de comunicari, cu tema „Valenţe culturale ale turismului” în data de 22. 05.2016, la Centrul Naţional de Informare Turistică Bârlad, a permis mai multor profesori, chiar şi de la alte discipline, să prezinte câteva atractii turistice deosebite, din Europa şi din Asia. S-au premiat şi elevii participanţi cu succes la faza naţională a Olimpiadei de Geografie. Alături de noi a fost şi bârlădeanului Catalin Vrabie, care şi-a prezentat ultima sa carte: „Pierdut în Vietnam şi Cambodgia”

*în anul 2017

-sesiunea anuala de comunicari ştiinţifice, desfăşurată la la Centrul Naţional de Informare Turistică Bârlad, cu tema „Oameni şi locuri, de la originea denumirilor la denumirea schimbărilor” desfăşurată în data de 14.05.2017, i-a avut ca invitaţi pe prof. univ. Ionel Boamfa, de al Univ. Al. I Cuza Iaşi şi pe lect. univ. Cătălin Vrabie de la SNSPA Bucureşti. Totodată, ne-am bucurat de prezenţa dl. Cătălin Vrabie care şi-a lansat noua sa carte de călătorii, „Pierdut în Filipine”.

*în anul 2018

Cu ocazia Zilelor Culturale ale Bârladului, Filiala Vaslui a SGR a organizat o sesiune de comunicări ştiinţifice. Evenimentul a avut loc la Centrul National de Informare şi Promovare Turistică Bârlad, în data de 13.05.2018, iar tema aleasă a fost „Identitate şi diversitate, din perspectivă naţională, regională şi globală”.
În cadrul sesiunii, au susţinut comunicări: lector univ. dr. Cătălin Vrabie, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, cu tema „Organizarea administrativă eficientă, garanţia succesului unei naţiuni”; prof. univ.dr. Octavian Mândruţ, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, cu titlul „O nouă paradigmă a predării geografiei României”; prof. Vasile Cârcotă, preşedintele de onoare al SGR, Filiala Vaslui, „Cercetarea științifică contemporană şi geografia” ş.a..
În deschidere, au fost premiaţi elevii participanţi la faza naţională a olimpiadei de geografie. Reuşita lor, locul II în ierarhia judeţelor, continuă un şir de performanţe, consecutive, care demonstrează calitatea învăţământului şi a corpului profesoral de specialitate din judeţul Vaslui.
Activitatea a cuprins şi o lansare de carte. Este vorba de jurnalul de călătorii, “Pierdut în Kenya & Tanzania”, apărut la Editura Universul Academic, al bârlădeanului Cătălin Vrabie, care şi-a lansat cel de-al şaselea volum din seria „Pierdut prin lume”.
Cu ocazia Cercului pedagogic al profesorilor de geografie din zona Bârlad, la data de 21 noiembrie 2018, au fost incluse şi două comunicări ale membrilor societăţii. Este vorba de Magistru Simion Mehedinţi, la 150 de ani de la naşterea sa (prof. Corneliu Ifteme) şi In memoriam Gheorghe Romanescu (prof. Georgel Bradu).

*în anul 2019

Sesiunea de comunicări ştiinţifice desfăşurată cu prilejul Zilelor Culturale ale Bârladului, a avut loc în data de 11 mai 2019, la Primăria Bârlad. Activitatea a debutat cu premierea celor mai meritoşi elevi ai judeţului, care s-au impus pe primul loc, a treia oară în ultimii 5 ani, la Olimpiada Naţională de Geografie de la Târgu Mureş. S-au prezentat apoi comunicări despre câteva fenomene naturale deosebite şi impactul lor asupra mediului, iar domnul Lucian Sfâcă, conferenţiar la Universitatea „Al I. Cuza” Iaşi, a prezentat o nouă regionare climatică a României, din perspectivă didactică.
La acestea putem adăuga şi o prezenţă activă în presa scrisă cu teme de specialitate. Se remarcă apariţiile unor articole în Magazinul cultural ştiinţific Lohanul, ale profesorului Vasile Câcotă, precum „Cercetarea științifică contemporană și geografia” (2018), „Mediul geografic și mediul înconjurător” (2019), o recenzie la Monografia comunei Tătărăni (2020), dar şi ale profesorului Rîmboi Viorel cu articolul  „Emmanuel de Martonne şi pledoaria sa pentru România Mare”. Alte articole au fost publicate în Revista Academia Bârlădeană, numărul 73: „Toponime din intravilanul Bârladului” (Vasile Cârcotă) şi „Pe urmele marelui geograf şi patriot român, Simion Mehedinţi, la 150 de ani de la naşterea sa” (Viorel Rîmboi).
Într-o ţară în care de mai multe decenii turismul rămâne acea ramură economică cu potenţial deosebit, dar insuficient exploatat, profesorul Vasile Cârcotă s-a aplecat şi asupra laturii turistice a oraşului Bârlad. Un oraş deosebit, cu vestigii de locuire din preistorie, cu aspecte medievale interesante, cu o viaţă culturală intensă în secolul trecut şi cu o prezenţă onorabilă în zilele noastre, prin manifestăriile cultural-ştiinţifice promovate în spaţiul municipiului. Aceste aspecte sunt scrupulos prezentate în Ghidul turistic al municipiului Bârlad şi împrejurimilor sale, de către profesorul Vasile Cârcotă, preşedintele de onoare al Filialei Vaslui a Societăţii de Geografie din România.
Ghidul turistic, cu un număr de 88 pagini, tipărit la Ed. Sfera din Bârlad (2019), prezintă printr-un text accesibil şi edificator principalele atracţii ale zonei. Autorul a avut grijă ca introducerea să fie tradusă şi în limbile franceză şi engleză, pentru a servi oricărui călător care poposeşte în oraş, iar rândurile scrise să fie însoţite de numeroase fotografii ce ilustrează bogăţia culturală şi fizico-geografică a municipiului Bârlad şi a împrejurimilor sale.

Prof. dr. Rîmboi Viorel

Preşedintele SGR – Vaslui

Previous
Next

FUNDAȚIA „VASILE DUMITRACHE” BÂRLAD

Prezentare

A luat ființă în anul 2008, din iniţiativa şi cu participarea unui grup de foşti elevi ai profesorului Vasile Dumitrache, absolvenţi ai unei clase speciale de matematică aparţinând promoţiei 1974.
Fundaţia „Vasile Dumitrache” are ca deviză „Domnului Profesor, cu dragoste!”

Membrii fondatori şi componenţii Consiliului Director al Fundaţiei sunt:

Mircea Agache (preşedinte)
† Mărgeluş Burgă (finanţator principal)
Mioara Iacob (secretar)
Henri Luchian (vicepreşedinte)
Costel Postolache (membru)
Daniela-Elena Văduva (cenzor)

Persoană juridică română apolitică, nonguvernamentală şi nonprofit, Fundaţia are ca scop organizarea de activităţi socio-educative, culturale şi caritabile, destinate să cinstească memoria profesorului Vasile Dumitrache şi să promoveze în rândul tinerilor ştiinţa, cultura şi arta.

Obiective: crearea şi administrarea unei burse de studii „Vasile Dumitrache” ce urmează a se decerna anual celui mai bun elev la matematică din Bârlad:

-publicarea unui volum comemorativ la împlinirea a 85 de ani de la naşterea profesorului Vasile Dumitrache;
-promovarea şi susţinerea tinerilor dotaţi intelectual prin acordarea de burse, ajutorarea copiilor defavorizaţi;
-realizarea unui bust al profesorului Vasile Dumitrache, amplasat în incinta sau în curtea liceului;
-iniţierea demersului oficial pentru atribuirea numelui „Vasile Dumitrache” unei străzi din Bârlad;
-iniţierea de cercuri de studii, organizarea de conferinţe, colocvii, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice, precum şi integrarea unora din activităţile Fundaţiei în programe culturale locale şi/sau regionale (Zilele culturale ale Bârladului), colaborări cu alte instituţii culturale (Academia Bârlădeană) etc.

ASOCIAȚIA „CONSTANTIN HAMANGIU” BÂRLAD

Asociația „Constantin Hamangiu” Bârlad își propune identificarea și promovarea valorilor specifice unei societăți bazate pe cunoaștere și dezvoltare durabilă. Domeniile prioritare în care asociația activează sunt: intervenție socială, dezvoltare culturală, dezvoltare durabilă prin cercetare, dezvoltare, inovare, învățământ.

ȘCOALA DE MUZICĂ „SOUL, MUSIC & ART”

Echipa Asociației Culturale – Soul Music Art este o echipă tânără, formată din profesioniști care se adresează tuturor cursanților și amatorilor de muzică cu aceeași bunăvoință, răbdare, prietenie, responsabilitate și respect.

Asociația Culturală – Soul Music Art, Școala de canto – Soul Music Art este prima Școală de CANTO particulară din Bârlad care oferă cursuri de muzică pentru toate vârstele și orice nivel, tuturor celor care doresc să învețe să cânte.

Asociația Culturală – Soul Music Art se ocupă de promovarea tinerelor talente și le lansează în industria muzicală.