Informațiile despre achizițiile publice derulate de Primăria Municipiului Bârlad (proceduri de achiziție și achiziții directe în curs de derulare și finalizate), pot fi
vizualizate pe site-ul oficial SEAP (e-licitatie.ro) accesând meniurile puse la dispoziție de platforma oficială, selectând autoritate contractantă „MUNICIPIUL BÂRLAD(CIF 4539912)

Informațiile despre achizițiile directe de produse, servicii și lucrări, efectuate de Municipiul Bârlad, pot fi vizualizate pe site-ul oficial SEAP (e-licitatie.ro) accesând meniurile puse la dispoziție de platforma oficială, selectând autoritate contractantă „MUNICIPIUL BÂRLAD(CIF 4539912)