• Certificat de Urbanism;
 • Autorizație de Construire/Desființare;
 • Aviz de Oportunitate;
 • Avizul Arhitectului Șef;
 • Avizarea documentațiilor de Urbanism;
 • Regularizarea taxei la Autorizația de Construire;
 • Prelungiri Certificate de Urbanism și Autorizații de Construire;
 • Certificat de Atestare a Edificării.
 • Autorizație temporara de ocupare a domeniului public
 • Adeverință autodemolare construcție.

REGULAMENTE

 • HCLM 18/2018 privind modificarea și completarea HCLM nr.52/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afisaj în municipiul Bârlad;
 • HCLM 17/2013 privind aprobarea Regulamentului Local de urbanism;
 • HCLM 46/2018 privind aprobarea Regulamentului local referitor la informarea și consultarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului;
 • HCLM 47/2018 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a comisiei;
 • HCLM 137/2021 privind aprobarea tipului de modul pentru spații comerciale provizorii existente sau viitoare, amplasate pe terunuri private cât și pe domeniul public/privat al mun.Bârlad.