Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului face parte din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului, în subordinea directă a Primarului şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

I.   Autorizare construcţii;

II.  Urbanism şi amenajarea teritoriului;

III. Cadastru imobiliar-edilitar şi banca de date;

IV. Registrul agricol.

 

Direcţia este condusă de un arhitect-şef.

 

Pentru realizarea atribuţiilor din domeniu, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului este organizata în 3 compartimente în subordinea directă a arhitectului-şef:

I.   Biroul Autorizare Construcţii;

II.  Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

III. Biroul Cadastru Imobiliar-Edilitar, Banca de Date şi Registrul Agricol.

 

Arhitectul-şef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice locale, face parte din structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului şi este subordonat direct Primarului.

 

Arhitectul-şef desfăşoară o activitate de interes public, ale carui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calitaţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

 

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.7 art. 25.