Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare;

H.G.Nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii.

Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:

 • 427 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • 214 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional;
 • 427 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copiilor cu handicap.

Reprezentantul legal (solicitantul) trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa obligatoriu în municipiul Bârlad.

 • Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii original (descarcă de aici);
 • Actele de identitate ale ambilor părinţi ai copilului (originale și copii xerox);
 • Certificatul de naștere al copilului (original și copie xerox);
 • Certificatul de căsătorie (original și copie xerox);
 • Pentru plata alocaţiei de stat în cont bancar: extras de cont cu codul IBAN iar solicitantul să fie titularul contului;
 • Alte acte necesare, după caz:

Pentru copiii născuți într-un stat din Uniunea Europeană altul decât România/părinți lucrători migranți:

 • Formularul „Solicitare suplimentară de informaţii” original (descarcă de aici);
 • Actele de identitate, permisele de ședere, numerele de asigurări sociale și orice alte documente de identitate sau ședere ale ambilor părinţi și ale copilului din statul în care au locuit (originale și copii xerox);
 • Documentul din care sa reiasă faptul că nu beneficiază de prestații familiale pentru copii din statul în care au locuit (pentru ambii părinți) sau documentul din care să reiasă perioada acordării drepturilor și data încetării acestora (original și copie xerox).

- cuantum 600 lei -> 631 lei

- cuantum 900 lei -> 946 lei