Asistența medicală și stomatologică a preșcolarilor, elevilor prin cabinetele medicale din grădinițe, școli și unități de învățământ, pe perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ conform Ordinului 1668/2011 pentru aprobarea metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos și Ordinul 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor, Ordinul 438/2021 .