Scopul acestui serviciu social este promovarea valorilor non-violenţei și implementarea unor acțiuni de sensibilizare, reducerea numărului de persoane aparținând grupului vulnerabil-victime ale violenței domestice și agresorii acestora.

Pot beneficia de serviciile Centrului următoarele categorii:

  • Victimele violenței domestice;
  • Agresorii;
  • Membrii comunității locale.

Serviciile oferite de către centru pot fi accesate de orice membru al comunității aflat în situație de violență domestică, precum și de către alte categorii de membri ai comunității aflați în situații de risc, care doresc să afle informații referitoare la serviciile sociale de cate pot beneficia.

Programul de prevenire a violenței domestice desfășurat de Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui.