Cantina de ajutor social

Cadru legal

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
Anexa nr. 9 din Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

Adapostul de noapte

  • este situat în Barlad, str. Metalurgiei (Centrul de Afaceri Barlad)
  • Funcționează pe timpul sezonului rece;
  • Beneficiarii cazaţi pe parcursul unei nopţi sunt înregistraţi în Registrul special de evidenţă a Beneficiarilor pe baza de buletin, de către supraveghetorii de noapte, care asigură supravegherea în timpul programului de iarnă intre orele 20.00 – 8.00.