Prevenirea separării copilului de familia sa

 • Identificarea copiilor şi a familiilor care se află într-o situație de dificultate (abandon, violența în familie, abuz, absenteism/abandon școlar, comportament deviant, etc.);
 • Consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor şi obligațiilor care le revin, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor şi prestațiilor sociale disponibile pe plan local;
 • Evaluarea situațiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestații;
 • Monitorizarea copiilor conform obiectivelor cuprinse în planul de servicii.

Reintegrarea în familie a copiilor care au instituită o măsură de protecție specială

 • Evaluarea situației socio-economice a familiei biologice a copilului în vederea evaluării posibilității reintegrării în familie;
 • Întocmirea planului de servicii şi monitorizarea copilului conform obiectivelor cuprinse în planul de servicii după reintegrarea copilului în familie.

Identificarea şi monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

Ambii părinți sau părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara, prin Declarație 1 (descarcă de aici) și Declarație 2 (descarcă de aici).
Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.
Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Tichet sprijin educațional social pe suport electronic

Documente necesare pentru acordarea tichetului social pe suport electronic:

 • Cerere;
 • Acte de identitate copil/copii și reprezentant legal (în copie);
 • Acte doveditoare ale veniturilor pe membru de familie.

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în valoare de 500 lei/ an școlar.

Acest sprijin se acordă copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar, gimnazial și preșcolar, respectiv:

 • copiii înscriși în învățământul primar și gimnazial care se află în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, respectiv 1115 lei;
 • copiii înscriși în învățământul preșcolar. Având în vedere că în cazul preșcolarilor există venituri care nu se iau în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, reprezentanții copiilor preșcolari sunt rugați să contacteze Direcția de Asistență Socială Bârlad la numărul de telefon 0335 800 180.

Cererea trebuie să fie însoțită de copii ale documentelor de identitate și acte doveditoare ale veniturilor pe membru de familie.

Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului afacerilor interne.