PERSOANE FIZICE

PERSOANE JURIDICE

ORDIN pentru aplicarea pct. 101 al Titlului IX „Impozite și taxe locale” la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

ORDIN nr. 2.594 din 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale