Avansis Online este un sistem informatic unitar care permite contribuabililor accesul facil la servicii disponibile până acum doar la ghișeu:

 • Cerere certificat fiscal / Eliberare certificat fiscal
 • Declarație impunere mobile si imobile
 • Declarație radiere auto

Urmati pasii:
1. Accesati linkul: Avansis Online;
2. Accesati ,,Creare cont’’ prin completarea campurilor, urmat de ,,Inregistrare’’;
3. Primiti prin e-mail un link de confirmare;
4. Dupa accesarea linkului completati campurile si atasati poza C.I. jpg.;
5. Accesati ,,Pas urmator’’, apoi selectati pe cine doriti sa reprezentati ,,Propria persoana/O institutie/Alta persoana’’;
6. Accesati din nou ,,Pas urmator’’, se poate selecta durata colaborarii ,,Permanent/Temporar’’;
7. Acceptati ,,Termenii si conditiile’’;
8. Accesati ,,Finalizeaza asociere’’ si asteptati aprobarea cererii de inrolare pe platforma AVANSIS;

NOTA: puteti accesa butonul ,,HELP’’ daca aveti nevoie de informatii suplimentare!

Ghiseul.ro este o platforma care permite plata impozitelor si taxelor (inclusiv a taxei de salubritate), precum si a amenzilor contravenţionale cu deducerile aferente plăţii în 15 zile calendaristice.

Urmati pasii:
1. Accesati link-ul: Ghișeul.ro;
2. Accesati ,,Creare cont’’ (urmati instructiunile ,,Introduceti CNP’’, ,,Verifica CNP’’, Completati campurile*;
3. Primiti prin e-mail datele de Utilizator si Parola;
4. Introduceti Utilizator si Parola, intrati in cont click pe Obligatii de plata;
5. Click pe Plateste si introduceti datele cardului bancar.

NOTA: dupa efectuarea cu success a platii veti primi un mesaj de confirmare!
*Daca aveti nevoie de informatii suplimentare accesati sectiunea ,,Intrebari frecvente’’ .

Edit Content

Șef Serviciu

Apostol Cerassela Pierina

Birou șef serviciu 0235411760 interior 120 Camera 1
Birou încasare 0235411760 interior 218 Camera 11
Birou ITPF primire si prelucrare documente
0235411760 interior 115 Camera 13
Fax 0235 416 867    

Serviciul are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

 • Stabilirea şi constatarea impozitelor şi taxelor de la persoane fizice;
 • Controlul fiscal şi soluţionarea contestaţiilor formulate de persoanele fizice;
 • Urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor de la persoane fizice.


Stabilirea şi constatarea impozitelor şi taxelor de la persoane fizice:

 • constată şi stabileşte toate categoriile de impozite, taxe directe si indirecte, datorate de contribuabilii persoane fizice;
 • asigură aplicarea corectă a legislaţiei cu privire la constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabili persoane fizice;
 • înregistrează în evidenţa fiscală clădirile, terenurile şi mijloacele de transport aparţinând contribuabililor persoane fizice;
 • urmăreşte corectitudinea calculului impozitelor şi a accesoriilor prevăzute de lege pentru neplata la termen a acestora;
 • verifică periodic contribuabilii aflati în evidenţele fiscale, posesori de bunuri impozabile asupra sincerităţii declaraţiilor de impunere, asupra modificărilor intervenite, modificând unde este cazul impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozit stabilite;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, tuturor contribuabililor care încalcă legislaţia fiscală şi ia toate măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate.


Controlul fiscal şi soluţionarea contestaţiilor formulate de persoanele fizice:

 • organizează acţiuni de verificare la locul de depozitare a materiei impozabile, în vederea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, urmărind rezultatele obţinute şi modul cum se aduc la îndeplinire măsurile stabilite cu ocazia controlului;
 • organizează şi conduce evidenţa rezultatelor acţiunilor de control urmărind modul de realizare în termen a măsurilor stabilite prin actele de control;
 • efectuează deplasări pe raza teritorială, verifică documentaţia bunurilor impozabile cu realitatea din teren.


Urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor de la persoane fizice:

 • urmăreşte şi stabilește măsuri de recuperare a debitelor restante prin aplicarea măsurilor de executare silită;
 • instituie măsuri asigurătorii ( poprire asigurătorie , sechestru asigurătoriu) în cazul unor creanţe bugetare restante;
 • instituie popriri asupra veniturilor sau/şi sechestrarea bunurilor urmăribile;
  urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate de către terţi popriţi;
  ţine evidenţa sumelor date în debit inclusiv a amenzilor;
 • identifică contribuabilii care posedă bunuri supuse impozitării/ taxării nedeclarate, în vederea impunerii din oficiu a acestora;
 • verifică şi întocmeşte documentaţia necesară în vederea înscrierii la masa creditorilor, în condiţiile legii;
 • repartizează sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate.


Atribuțiile detaliate ale serviciului pot fi consultate în Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului (ROF).

Edit Content

Continutul este momentan in lucru!

Edit Content

Continutul este momentan in lucru!