Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice face parte din structura organizatorică a Direcţiei Economice, este în subordinea directă a directorului executiv şi este condus de un şef serviciu. Serviciul are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

I. Stabilirea şi constatarea impozitelor şi taxelor de la persoane juridice;

II. Control fiscal la contribuabilii persoane juridice;

III. Urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor de la persoane juridice.

IV. Evidența fiscală a impozitelor și taxelor locale de la persoane juridice

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.11.5 art. 37.