Edit Content

Declarare Clădiri

 • Persoane Fizice
  • actul de dobândire (contract vanzare/cumparare, certificate mostenitor, sentinta civila daca este cazul) – original si copie
  • carte identitate contribuabil/titular – copie si original
  • extras de carte funciară – copie si original
  • declarație impunere tip
Edit Content

Declarare Teren

 • Persoane Fizice
  • actul de dobândire
  • carte identitate contribuabil
  • extras de carte funciară
  • declarație tip

Declarare Taxa Teren în Folosință

 • Persoane Fizice
  • actul de dobandire (contract concesiune, contract inchiriere)
  • certificat de atestare fiscala
  • imputernicire in forma autentica
Edit Content

Declarare Mijloace de Transport

 • Persoane Fizice
  • actul de dobândire (în cazul în care mijlocul de transport este dobândit din alt stat decat România, trebuie tradus de către un traducător autorizat) vizat de către primăria de domiciliu a vânzătorului, că acesta nu avea datorii sau Certificat de atestare Fiscală valabil la data încheierii actului de înstrăinare/dobândire.
  • traducere la certificatul de inmatriculare strain (daca este cazul)
  • carte identitate contribuabil
  • carte de identitate autovehicul
  • declaratie de impunere tip
  • cerere certificate fiscal ( unde este cazul)
  • taxa urgenta – 22 lei (pentru eliberarea documentelor in 48 h)