HOTARAREA NR 419 DIN 16-12-2019 privind aprobarea transformării postului vacant de funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior (ID 332967), existent in statul de funcţii al Serviciului Administraţie Publică Locală , Secretariat, Juridic-Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, în funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional debutant.

HOTARAREA NR 419 DIN 16-12-2019 privind aprobarea transformării postului vacant de funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior (ID 332967), existent in statul de funcţii al Serviciului Administraţie Publică Locală , Secretariat, Juridic-Contencios  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, în funcţie publică de execuţie  de  referent, clasa III, gradul profesional debutant.

Sari la conținut