HOTARAREA NR 26 DIN 26-02-2021 privind aprobarea SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS pentrACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, DATORATE LA BUGETUL LOCAL DE CĂTRE PERSOANE JURIDICE, PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, ÎNTREPRINDERI FAMILIALE, ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE, ASOCIAŢII, FUNDAŢII ŞI ALTE ENTITĂŢI DE DREPT PRIVAT CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BARLAD, JUDETUL VASLUI

HOTARAREA NR 26 DIN 26-02-2021 privind aprobarea SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS pentrACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFE
Sari la conținut