Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari se subordonează Secretarului general al municipiului Bârlad, este condus de un şef serviciu şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

I. În domeniul resurselor umane;

II. În domeniul protecţiei muncii;

III. În domeniul secretariat cabinet demnitari.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.10 art. 31.