Biroul Presă, Relaţii cu Publicul şi Relaţii cu Instituţiile de Învăţământ, Cultură, Sănătate şi Sport este în subordinea directă a secretarului general al municipiului Bârlad, este condus de un şef birou şi răspunde de aducerea la cunoştinţa publică a informaţiilor din sfera de interes public pe care autoritatea publică are obligaţia să le comunice din oficiu prin mijloacele de comunicare în masă, conform prevederilor legale în vigoare, condiție fundamentală pentru exercitarea dreptului publicului la participare democratică deplină și informată la viața publică locală, națională și la nivelul UE.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.9 art. 30.