Serviciul Gospodărie Comunală şi Locativă, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice şi a Asociaţiilor de Proprietari

Serviciul Gospodărie Comunală şi Locativă, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice şi a Asociaţiilor de Proprietari face parte din structura organizatorică a Directiei Tehnice, este în subordinea directorului executiv, este condus de un şef serviciu şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

I. Salubritate, zone verzi, mobilier stradal şi locuri de joacă;

II. Reţele edilitare;

III. Circulaţie, întreţinere şi reparaţii străzi;

IV. Gestionarea câinilor fără stăpân;

V. Monitorizarea serviciilor de utilități publice;

VI. Administrare spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit;

VII. Asociaţii de proprietari.

VIII. Protecția mediului

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.12.3 art. 41.

Sari la conținut