Serviciul Administrație Publică Locală, Secretariat, Juridic–Contencios este în subordinea directă a secretarului general al municipiului Bârlad, este condus de un şef serviciu şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

I. În domeniul administraţie publică locală şi secretariat;

II. În domeniul juridic-contencios.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.8 art. 29.