Transcriere - naștere înregistrată în străinătate

ACTE NECESARE

 • Certificatul de naştere original simplu/apostilat/supralegalizat (vezi Informaţii generale) eliberat de autorităţile din străinătate, în care să fie trecute numele şi prenumele copilului, data naşterii, locul naşterii, sexul copilului, datele părinţilor – original şi două copii xerox;
 • Traducerea certificatului de naştere – în original şi copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor –când certificatul înaintat spre transcriere este al unui copil minor;
 • Certificatele de naştere şi actele de identitate ale părinţilor şi copii xerox – când certificatul înaintat spre transcriere este al unui copil minor;
 • Actul de identitate al solicitantului - titular al certificatului (carte identitate/carte provizorie de identitate sau paşaport cu domiciliul în străinătate)şi copie xerox;
 • taxa de 18 lei platita la ghiseul unic din cadrul Primariei Barlad sau pe ghiseul.ro
 • În cazul minorilor cu vîrsta între 14-18 ani aceştia solicită transcrierea în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi sau după caz de tutore. Dacă părinţii au domicilii diferite, primăria competentă poate fi oricare dintre cele 2 primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului. Dacă părinţi au domiciliul în străinătate, cererea se depune la Direcţia de stare civilă Sector 1 Bucureşti;
 • Dacă părinţii minorului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate, părintele care solicită transcrierea dă o declaraţie autentificată (la notar public, ambasadă sau consulat) sau în faţa ofiţerului de stare civilă cu privire la domiciliul copilului;
 • Pentru minorii ai căror părinţi au şi cetăţenie moldoveană şi cetăţenie română este necesar acordul acestora privind următoarele aspecte: dobândirea cetăţeniei române de către copil, transcrierea certificatului de naştere în România şi stabilirea domiciliului copilului;
 • În cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta împuternicitul trebuie să prezinte
  • Procură specială autentificată;
  • în ţară făcută la notar public;
  • în străinătate – facuta la notar public (Apostilată/Supralegalizată după caz, şi tradusă prin traducere legalizată în România), sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României).
  • Copie act identitate mandatar.

Descarcă TRANSCRIERE NAȘTERE

Transcriere - căsătorie încheiată în străinătate

ACTE NECESARE
• Certificatul de căsătorie original simplu/apostilat/supralegalizat, (vezi Informaţii generale) eliberat de autorităţile din străinătate – original şi două copii xerox;
• Traducerea certificatului de căsătorie– în original şi copie xerox;
• Copii xerox după certificatele de naştere ale soţilor;
• Copii xerox dupa actele de identitate ale soţilor (carte identitate/carte provizorie de identitate sau paşaport cu domiciliul în străinătate);
• Declaraţia notarială a ambilor soţi cu privire la numele de familie după încheierea căsătoriei, în cazul în care acesta nu este specificat în certificatul original;
• Copie xerox după hotărârea de divorţ sau certificatul de deces privind o eventuală căsătorie anterioară, dacă este cazul;

• În cazul în care titularul nu se poate prezenta împuternicitul trebuie să prezinte:
• Procură specială autentificată;
• la notar public, în ţară;
• făcută în străinătate – la notar public (Apostilată/Supralegalizată după caz, şi tradusă prin traducere legalizată în România), sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;
• Copie act identitate mandatar.

 • taxa de 18 lei platita la ghiseul unic din cadrul Primariei Barlad sau pe ghiseul.ro

Descarcă TRANSCRIERE CĂSĂTORIE

Transcriere - deces înregistrat în străinătate

ACTE NECESARE
• Certificatul de deces original simplu/apostilat/supralegalizat (vezi Informaţii generale) eliberat de autorităţile din străinătate – original şi două copii xerox ;
• Traducerea certificatului de deces, efectuată în România sau în străinătate – în original şi copie xerox;
• Actul de identitate al persoanei decedate , original şi copie xerox;
• Certificatul de naştere;
• Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, original şi copie xerox, dacă este cazul;
• Actul de identitate al solicitantului;

 • taxa de 18 lei platita la ghiseul unic din cadrul Primariei Barlad sau pe ghiseul.ro

În cazul în care persoana îndreptăţiţă nu se poate prezenta împuternicitul trebuie să prezinte

Procură specială autentificată:
• făcută la notar public, în ţară;
• făcută în străinătate – la notar public (Apostilată/Supralegalizată după caz, şi tradusă prin traducere legalizată în România), sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;
• copie act identitate mandatar.

Descarcă TRANSCRIERE DECES