TERMEN DE ÎNREGISTRARE

Înregistrarea se face în termen de 3 zile de la data decesului.
Acest termen cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
Dacă s-a depăşit acest termen sau cauza decesului se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, înregistrarea decesului se face cu aprobarea Parchetului de pe langa Judecatoria Birlad.

ACTE NECESARE

  1. certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
  2. actul de identitate al decedatului şi copie xerox ;
  3. certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
  4. livretul militar al decedatului – pentru bărbaţii până în 50 de ani;
  5. actul de identitate al declarantului şi copie xerox.

Descarcă ÎNREGISTRARE DECES

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de deces (Duplicat)

Certificatul de deces (duplicat) se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite ( rude până la gradul IV, beneficiarii unui testament, contract de întreţinere, rentă viagera sau alte cazuri asimilate celor prezentate anterior) în baza documentelor justificative şi a declaraţiei pe propria răspundere.

Actele necesare pentru eliberarea certificatelor de deces:

  • actul de identitate ( buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară,); paşaportul-pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate sau cetăţenii străini;
  • taxa de 12 lei platita la ghiseul unic din cadrul Primariei Barlad sau pe ghiseul.ro
  • procură specială autentificată de un notar, pentru persoanele care nu se pot prezenta personal;
  • acte de stare civilă care dovedesc relaţia de rudenie cu defunctul.
  •  

Descarcă CERERE - DUPLICAT CERIFICAT DECES