Cartea de identitate provizorie se eliberează când persoana fizică nu poate prezenta unul dintre următoarele documente:

- Certificatul de naştere;
- Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supavieţuitor;
- Certificatul sau Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul;
- Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu- (copie xerox şi original).

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

- Fotografii 3/4 cm(3 bucăţi), de dată recentă, cu bandă albă de 7 mm la bază

Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu) se achită la Primaria municipiului Birlad sau la Serviciul salubritate.

Descarcă CAZUL 1 - Când solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate

Cartea de identitate provizorie se poate elibera cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de 1 an.

ACTE NECESARE

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
- se obţine de la ghiseul Relatii cu publicul sau se descarcă din fisierul formulare Anexa 4 şi se listează pe o singură foaie, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2. Paşaportul românesc aflat în termen de valabilitate (original şi copii xerox ale filelor conținând datele personale și domiciliul);

4. Fotografii 3/4 cm(3 bucăţi), de dată recentă, cu bandă albă de 7 mm la bază.

5. Certificatul de naştere/căsătorie eliberat de oficiile de stare civilă române(copie xerox şi original);

6. Certificatul/hotărârea de divorț, definitivă/irevocabila – original și copie au certificat de stare civilă cu mențiuni;

7. Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă- (copie xerox şi original).

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu) se achită la Primaria municipiului Birlad sau Serviciul salubritate.

Descarcă Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România