Program de încasare

Luni - Vineri - 08:00 - 15:20

Reglementari legale:

  • Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
  • Art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
  • Art. 6 alin. (1) lit. k) si art. 26 alin. (1), (3), (5) din Legea nr. 101 din 2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor.