Scutiri accesorii/majorări taxe și impozite

1.Informare de Interes Public  27.08.2020

  • În conformitate cu prevederile hotărârilor Consiliului Local Municipal Bârlad 206/16.07.2020 (privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constand în scutirea de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local) și nr. 205/16.07.2020 (privind aprobarea SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS, pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate la bugetul local de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, Întreprinderi Familiale, Întreprinderi Individuale, asociaţii, fundaţii şi alte entităţi de drept privat), cei care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale beneficiază de scutirea de accesorii/majorări, cu condiţia achitării până la data de 15.12.2020 a tuturor creanţelor (datorii restante, inclusiv amenzi) şi depunerii documentelor necesare, până la aceeaşi dată.

  • Pentru mai multe relaţii în ceea ce priveşte condiţiile de acordare a înlesnirii la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi conţinutul dosarului ce urmează a fi depus, vă rugăm să vă adresaţi la Camera 34 (persoane juridice – 0235.411.760, int. 131) sau Camera 11 (persoane fizice – 0235.411.760, int. 218), din cadrul Primăriei Municipiului Bârlad.

  1. Informare de Interes Public  27.08.2020

  • În conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local Municipal Bârlad 207/16.07.2020 (privind aprobarea procedurii privind acordarea unor facilități la plata impozitului pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri nerezidențiale, datorat bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bârlad pentru perioada stării de urgență decretate în anul 2020 și scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, datorată bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bârlad pentru perioada stării de urgență decretate în anul 2020),  contribuabilii care în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2,  au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice șidoresc să beneficieze de reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri nerezidențiale  sau scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bârlad pentru perioada stării de urgență decretate în anul 2020, sunt așteptați până la data de 15.09.2020 pentru depunerea documentelor necesare;

  • Pentru mai multe relaţii în ceea ce priveşte condiţiile de acordare a facilităților la  plata impozitului pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, precum şi conţinutul dosarului ce urmează a fi depus, vă rugăm să vă adresaţi la Camera 34 (persoane juridice – 0235.411.760, int. 131) sau Camera 11 (persoane fizice – 0235.411.760, int. 218), din cadrul Primăriei Municipiului Bârlad.

Sari la conținut