Ultimele noutăți

Persoane Fizice

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE DE LA PERSOANE FIZICE

 

Şef serviciu:  Apostol Cerassela Pierina

Date contact:

 • telefon : 0235411760 interior 120 – sef serviciu; 0235411760 interior 218 – birou constatare; 0235411760 interior 208 – birou incasare;
 • fax: 0235416867;
 • e-mail : apc_sefitpf@primariabarlad.ro
  • camerele:
   • încasare – camera 9;
   • şef serviciu – camera 10;
   • constatare – camera 11;

Principalele atribuţii :

Serviciul are atribuţii în următoarele domenii de activitate :

 1. Stabilirea şi constatarea impozitelor şi taxelor de la persoane fizice;
 2. Controlul fiscal şi soluţionarea contestaţiilor formulate de persoanele fizice;
 3. Urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor de la persoane fizice.

 

 1. Stabilirea şi constatarea impozitelor şi taxelor de la persoane fizice:
 • constată şi stabileşte toate categoriile de impozite, taxe directe si indirecte, datorate de contribuabilii persoane fizice
 • asigură aplicarea corectă a legislaţiei cu privire la constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabili persoane fizice
 • înregistrează în evidenţa fiscală clădirile, terenurile şi mijloacele de transport aparţinând contribuabililor persoane fizice
 • urmăreşte corectitudinea calculului impozitelor şi a accesoriilor prevăzute de lege pentru neplata la termen a acestora
 • verifică periodic contribuabilii aflati în evidenţele fiscale, posesori de bunuri impozabile asupra sincerităţii declaraţiilor de impunere, asupra modificărilor intervenite, modificând unde este cazul impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozit stabilite
 • constată contravenţii şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, tuturor contribuabililor care încalcă legislaţia fiscală şi ia toate măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

 

 1. Controlul fiscal şi soluţionarea contestaţiilor formulate de persoanele fizice:
 • organizează acţiuni de verificare la locul de depozitare a materiei impozabile, în vederea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, urmărind rezultatele obţinute şi modul cum se aduc la îndeplinire măsurile stabilite cu ocazia controlului;
 • organizează şi conduce evidenţa rezultatelor acţiunilor de control urmărind modul de realizare în termen a măsurilor stabilite prin actele de control;
 • efectuează deplasări pe raza teritorială, verifică documentaţia bunurilor impozabile cu realitatea din teren ;

 

 1. Urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor de la persoane fizice:

 

 • urmăreşte şi stabileste măsuri de recuperare a debitelor restante prin aplicarea măsurilor de executare silita;
 • instituie măsuri asigurătorii ( poprire asigurătorie , sechestru asigurătoriu) în cazul unor creanţe bugetare restante
 • instituie popriri asupra veniturilor sau/şi sechestrarea bunurilor urmăribile;
 • urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate de către terţi popriţi;
 • ţine evidenţa sumelor date în debit inclusiv a amenzilor
 • identifică contribuabilii care posedă bunuri supuse impozitării/ taxării nedeclarate, în vederea impunerii din oficiu a acestora
 • verifică şi întocmeşte documentaţia necesară în vederea înscrierii la masa creditorilor, în condiţiile legii;
 • repartizează sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate

 

Atributiile detaliate ale serviciului pot fi consultate in Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului (ROF) .

Sari la conținut