Ultimele noutăți

Modificări la Legea fondului funciar

logo

 

A N U N Ț       I M P O R T A N T

 

        În Monitorul Oficial nr. 679, din 6 august 2018, a fost publicată Legea 231, din 2 august 2018, pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar, nr. 18 din 1991.

        Potrivit Art. 1, aliniatul 2 și 4, titularii construcțiilor pot depune cereri pentru obținerea titlurilor de proprietate pentru terenurile aferente construcțiilor, dacă se îndeplinesc condițiile legii:

  1. dacă solicitanții figurează în registrele agricole;
  2. dacă trerenul este în proprietatea statului român și persoanele solicitate au calitatea de proprietari ai construcțiilor;
  3. nu fac obiectul cererilor de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate.

 FACEM OBSERVAȚIA că potrivit Art. 2, din prezenta Lege, termenul de depunere a cererilor este de 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 6 decembrie 2018.

 Informatii suplimentare: Biroul Cadastru Imobiliar, Edilitar, Banca de Date și Registrul Agricol, ing.Corneliu Dascălu, interior 130.

 

PRIMAR

av. Dumitru Boroș

 

Sari la conținut