Informări de Interes Public

I N F O R M A R E 1

In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Municipal Barlad nr.136/17.05.2019- privind aprobarea procedurii de acordare a unor inlesniri la plata, constand in scutirea de majorari de intarziere  aferente obligatiilor fiscale principale cuvenite bugetului  local de catre persoanele fizice  care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Barlad,

Facem cunoscut, tuturor celor interesati, ca persoanele fizice care inregistreaza restante la plata impozitelor si taxelor locale, beneficiaza de scutirea de accesorii (majorari), cu conditia achitarii pana la data de 30.09.2019 a tuturor creantelor (datorii restante, inclusiv amenzi) si depunerii documentelor necesare pana la aceeasi data.

 

Pentru mai multe relatii in ceea ce priveste conditiile de acordare a inlesnirii la plata impozitelor si taxelor locale, precum si continutul dosarului ce urmeaza a fi depus, va rugam sa va adresati la Camera 11 din cadrul Primariei Municipiului Barlad.

I N F O R M A R E 2

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Bârlad nr.137/17.05.2019 privind aprobarea SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale , datorate la bugetul local de către persoane juridice,persoane fizice autorizate ,Întreprinderi  Familiale ,Întreprinderi Individuale, Asociaţii , Fundaţii şi alte entităţi de drept privat care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Bârlad, Judeţul Vaslui,

Facem cunoscut,tuturor celor interesaţi de mai sus care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale, că beneficiază de scutirea de accesorii/majorări, cu condiţia achitării până la data de 30.09.2019 a tuturor creanţelor(datorii restante,inclusiv amenzi ) şi depunerii documentelor necesare până la aceeaşi dată, conform Anexei nr. 1 la HCLM nr.137/17.05.2019

 

Pentru mai multe relaţii în ceea ce priveşte condiţiile de acordare a înlesnirii  la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi conţinutul dosarului ce urmează a fi depus ,vă rugăm să vă adresaţi la Camera 35 /Camera 11  din cadrul Primăriei Municipiului Bârlad.

Sari la conținut