HOTARAREA NR 76 DIN 30-03-2021 privind modificarea și completarea anexei nr.3 la H.C.L.M.Barlad nr.32131.10.2019 a închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale și terenurilor proprietate publicăprivată a unității administrativ teritoriale a municipiului Bârlad, aflate în administrarea Direcției pentru Administrarea Piețelor Parcărilor și Cimitirelor din Bârlad din cadrul serviciului Administrare Piețe Agroalimentare, Piețe Volante, Talcioc, Târguri și Oboare.

HO6731~1
Sari la conținut