HOTARAREA NR 343 DIN 31-10-2023 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu gratuit, asupra terenului în suprafață de 2.000 m.p., identificat cu numărul cadastral 81974, înscris în cartea funciară

343
Sari la conținut