HOTARAREA NR 205 DIN 16-07-2020 privind aprobarea SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate la bugetul local către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, asociații ,fundații și alte entități de drept privat care au calitatea de contribuabili la bugetul local al municipiului Bârlad, jud. Vaslui.

HO1905~1
Sari la conținut