Documente necesare:

 • Cerere tip completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitării actului;
 • Copie după actul de identitate;
 • Copie acte proprietate;
 • Copie documentația cadastrală;
 • Copie după extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză, nu mai vechi de 30 zile;
 • Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
 • Copie după contractul de închiriere/comodat, dupa caz;
 • Memoriu tehnic (descrierea sumară a investiției), dupa caz;
 • Plan de situație pe care va fi marcat vizibil terenul/construcția și cotat față de repere fixe, dupa caz;
 • Dovada plății pentru eliberarea Certificatului de Urbanism.

Observații:

 • Cererea se va obține și se va înregistra la Biroul unic.
 • Documentația se va depune în dublu exemplar (original și copie), dupa caz.
 • Termenul maxim de eliberare: 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
 • Pentru intrarea în legalitate se mai anexează și
  • Procesul verbal de constatare;
  • Dovada plății amenzii;
  • Fotografii amplasament.

Certificatul de Urbanism se poate elibera în 4 zile lucrătoare cu condiția achitării taxei de urgență de 106 RON.

Sari la conținut