• cerere tip
    • CI contribuabil
    • documente justificative din care să rezulte că impozitul/taxa/ amenda nu erau datorate de contribuabil
    • documentul prin care s-a achitat debitul solicitat a fi compensate/restituite
    • extras de cont, pentru virarea sumei, (daca este cazul)
Sari la conținut