Serviciul Gospodărie Comunală şi Locativă, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice şi a Asociaţiilor de Proprietari face parte din structura organizatorică a Directiei Tehnice, este în subordinea directorului executiv, este condus de un şef serviciu şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

I. Salubritate, zone verzi, mobilier stradal şi locuri de joacă;

II. Reţele edilitare;

III. Circulaţie, întreţinere şi reparaţii străzi;

IV. Gestionarea câinilor fără stăpân;

V. Monitorizarea serviciilor de utilități publice;

VI. Administrare spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit;

VII. Asociaţii de proprietari.

VIII. Protecția mediului

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.12.3 art. 41.