Serviciul Contracte de Concesionare, Inchiriere şi Vânzare, Autorizare Liberă Iniţiativă şi Informatica face parte din structura organizatorică a Direcţiei Economice, este subordonat direct directorului executiv şi are atributii in următoarele domenii de activitate:

I. Contracte de concesionare, închiriere şi vânzare;

II. Autorizarea agenţilor economici de pe raza Municipiului Bârlad;

III. Informatică

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.11.1 art. 33.