Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor face parte din structura organizatorica a Direcţiei Economice, este în subordinea directă a directorului executiv adjunct şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

I. În domeniul bugetului;

II. În domeniul contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.11.3 art. 35.