Direcţia Tehnică se află în subordonarea directă a secretarului general al municipiului Bârlad.

Direcţia este condusă de către un director executiv şi este structurată pe servicii, birouri şi compartimente, după cum urmează:

– Serviciul Tehnic Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice;

– Biroul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;

– Serviciul Gospodarie Comunala şi Locativă şi Asociaţii de Proprietari;

– Compartimentul de Transport.

 

Directorul executiv are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

I. Dezvoltare locală şi integrare europeană;

II. Tehnic – investiţii;

III. Licitaţii şi contracte de achiziţii publice;

IV. Gospodărie comunală;

V. Transporturi;

VI. Implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.12 art. 38.