Direcţia Economică face parte din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului, în subordinea directă a Secretarului şi are atribuţii în următoarele domenii de activitate:

I. contracte de concesionare, închiriere şi vânzare;

II. autorizare, liberă iniţiativă;

III. informatică;

IV. buget;

V. contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor;

VI. administrativ–gospodăresc;

VII. impozite şi taxe locale.

 

Direcţia este condusă de un director executiv şi un director executiv adjunct.

Pentru realizarea atribuţiilor în domeniul contractelor de concesionare, închiriere şi vânzare, autorizare liberă iniţiativă şi informatică, în cadrul structurii organizatorice a Direcţiei Economice s-a organizat un compartiment care reuneşte toate cele trei activităţi, în subordinea directă a directorului executiv adjunct.

Pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin în domeniul buget şi contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor, în cadrul Direcţiei Economice s-a organizat Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor, în subordinea directă a directorului executiv adjunct.

Pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin în domeniul administrativ–gospodăresc în cadrul Direcţiei Economice s-a organizat Compartimentul Administrativ-Gospodăresc, în subordinea directă a directorului executiv adjunct.

Pentru realizarea atribuţiilor din domeniul impozitelor şi taxelor locale în cadrul structurii organizatorice a Direcţiei Economice s-au organizat două servicii: Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice și Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice, în subordinea directă a directorului executiv.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.11 art. 32.