Compartimentul face parte din Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, fiind subordonat arhitectuluişef. Compartimentul are ca obiectiv sistematizarea şi dezvoltarea structurilor asociate arealului urban, angrenând toate resursele spațiale și tehnice disponibile pentru a determina cea mai bună dispunere a străzilor, clădirilor, locuinţelor private şi instalaţiilor publice, vizând utilizarea coerentă şi funcţională a potențialului fizico-geografic, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului, cât şi a zonei înconjurătoare, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului.


Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.7.2 art. 27.