Compartimentul de Transport face parte din Direcţia Tehnică şi se află în directa subordonare a directorului tehnic executiv.

Compartimentul de Transport, ca autoritate de autorizare, evaluează îndeplinirea cerinţelor în vederea acordării/respingerii, modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autorizaţiilor de transport.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.12.4 art. 42.