Compartimentul Cabinetul Primarului este un compartiment înfiinţat în directa subordonare a Primarului.

Personalul din cadrul acestui compartiment îşi desfăşoara activitatea pe bază de contract individual de muncă, pe perioadă determinată, încheiat în condiţiile legii, pe perioada mandatului Primarului.

Rolul personalului contractual care ocupă funcţiile prevăzute în Compartimentul Cabinetul Primarului este de a-l sprijini pe Primar în realizarea activităţilor direct rezultate din exercitarea atribuţiilor care îi sunt stabilite prin Constituţie sau prin alte acte normative.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.6 art. 24.