Compartimentul Audit Public Intern este o structură de specialitate organizată sub forma unui compartiment distinct în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, aflat în subordinea directă a Primarului.

Compartimentul Audit Public Intern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit public intern. Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, inclusiv asupra entităţilor publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Bârlad.

Auditul public intern reprezintă activitatea funcţional-independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad precum şi a entităţilor publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bârlad, ajutându-le să îşi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică. Prin auditul public intern se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la atribuțiile specifice, vă rugăm să consultați pagina dedicată Regulamentului de Organizare și Funcționare, Capitolul 3.5 art. 23.